Prezentare
instituție

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” funcționează ca instituție publică de cultură și educație, cu personalitate juridică, de interes local, și se subordonează Consiliului Local al Municipiului Buzău, conform prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.196/19.12.2013, atunci când a fost adoptat și Regulamentul de organizare și funcționare a instituției. Reglementările interne au fost completate ulterior, prin aprobarea structurii organizatorice, funcționale, a numărului de personal și al statului de funcții prin Hotărârea nr. 75/2015 a Consiliului Local al municipiului Buzău.

Viziunea noastră

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” contribuie la transformarea întregului municipiu într-un Buzău deschis învățării și culturii, creativ, competent și atrăgător până în 2026.

Viziune

MISIUNEA NOASTRĂ

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” devine motorul cultural și educațional care alimentează procesul de transformare a municipiului Buzău în ”Oraș magnet”, prin promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, stimularea creativității și derularea de proiecte și programe culturale și educaționale la nivel local, național și internațional.

Istoric

Vila Albatros este monument restaurat prin proiect european de către Primăria Municipiului Buzău. Din 2008 este în administrarea Primăriei Buzău și găzduiește Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman.

Puteți găsi aici un istoric detaliat.

Istoric

Transparență

În această secțiune puteți descărca documente de interes public. 

Transparență

Scopul nostru

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” inițiază și derulează activități pe trei direcții majore: (i) desfășoară activități și proiecte în domeniul educației permanente și al culturii; (ii) organizează, cu sprijinul unor instituții profesionale, spectacole, manifestări și evenimente culturale și artistice; (iii) elaborează diverse materiale în domeniul informării și cercetării culturale. 

Contact rapid

Vila Albatros
Str. Plantelor, Nr. 8B, Buzău, România

0238 721 559
secretariat@ccam.ro

© Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Toate drepturile rezervate.