Achiziții publice

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău intentioneaza să achiziționeze în baza prevederilor Legii98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse înanexa nr.2 din Legea 98/2016: „Servicii de organizare de eveniment cultural–Revelion 2023,în data de31 decembrie 2022.

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman „ Buzau intentioneaza sa achizitioneze în baza dispozitiei cap.3, sect.5 paragraf 8, art. 101, al.(2) din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitionare publica din Legea 98/2016, privind achizitiile publice , urmatoarele servicii cuprinse în anexa nr.2 din Legea 98/2016 – servicii de organizare de evenimente culturale — cod CPV – 79952100:3. – ce vor avea loc în cadrul „Targului de Craciun” – 2022.

Centrul Cultural și Educațional ”Alexandru Marghiloman” Buzău organizează în data de 1 decembrie 2022, un eveniment cultural – artistic dedicat aniversării Zilei Naționale, eveniment ce se va desfășura în Parcul Crâng din municipiul Buzău, începând cu ora 17:00.

CentrulCultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să achiziționeze în bazadispozițiilor art. 4 alin. 5 secțiunea a 3-a, cap. I din legea 98/2016 privind achizițiile publice,cu ocazia organizării evenimentelor culturale din luna decembrie (1 Decembrie, Târgul de Crăciun 2022, Revelion 2022)ce se vor desfășura în perioada 01.12.2022–06.01.2023,următoarele servicii:

Anunț de atribuire

CAIET DE SARCINI privind achiziția de servicii necesare organizării evenimentului „Toamna Buzoiană” 2022

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să achiziționeze în baza
dispozițiilor art. 4 alin. 5 secțiunea a 3- a, cap. I din legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu ocazia organizării Festivalului „Toamna Buzoiană” ce se va desfășura în perioada 18.09.2021 – 25.09.2022, următoarele servicii:

Anunț de atribuire

Anunț de atribuire

CAIET DE SARCINI privind achiziția de servicii necesare organizării festivalului Benone Sinulescu

CAIET DE SARCINI privind achiziția de servicii necesare organizării evenimentului „Drăgaica” 2022

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să achiziționeze în baza prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice următoarele servicii cuprinse in Anexa nr. 2 din lege: servicii de organizare de festivaluri CPV 7995300-9 – Festival concurs de muzică populară Benone Sinulescu ce va avea loc în perioada 18 – 19
iunie 2022.

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să achiziționeze, în baza prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse în anexa nr. 2 din lege: servicii de organizare de evenimente culturale – spectacole Drăgaica 2022, având C.P.V. 79952100-3.

 Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău intentioneaza să achiziționeze în baza prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse în anexa nr.2 din Legea 98/2016: „Servicii de organizare de evenimente culturale – spectacol ”Revelion 2022”, în data de 31 decembrie 2021.

CAIET DE SARCINI privind achiziția de servicii necesare organizării evenimentului „Revelion 2022”

        Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să achiziționeze în baza
dispozițiilor art. 4 alin. 5 secțiunea a 3- a, cap. I din legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu ocazia organizării Festivalului „Toamna Buzoiană” ce se va desfășura în perioada 18.09.2021 – 25.09.2021, următoarele produse și servicii necesare promovării evenimentului cultural mai sus menționat:

CAIET DE SARCINI privind achiziția de servicii necesare organizării evenimentului „Toamna Buzoiană” 2021

        Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să organizeze în baza
dispozițiilor art. 4 alin. 5 secțiunea a 3- a, cap. I din legea 98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse în anexa nr. II la legea 98/2016 – servicii de organizare de festivaluri, cod CPV 79953000-9 – spectacole ce vor avea loc în cadrul Festivalului „Toamna Buzoiană” ce se va desfășura în perioada 18.09.2021 – 25.09.2021.

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să achiziționeze în baza
dispozițiilor art. 4 alin. 5 secțiunea a 3- a, cap. I din legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu ocazia organizării Festivalului „Toamna Buzoiană” ce se va desfășura în perioada 18.09.2021 – 25.09.2021, următoarele servicii:

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să achiziționeze în baza dispozițiilor art. 4 alin. 5 secțiunea a 3- a, cap. I din legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu ocazia Festivalului „Buzăul lui Marghiloman” ce se va desfășura în perioada 30.07.2021 – 28.08.2021, următoarele servicii:

Anunț Atribuire – Achiziționare servicii organizare de festivaluri –  sceno-tehnică

Scopul nostru

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” inițiază și derulează activități pe trei direcții majore: (i) desfășoară activități și proiecte în domeniul educației permanente și al culturii; (ii) organizează, cu sprijinul unor instituții profesionale, spectacole, manifestări și evenimente culturale și artistice; (iii) elaborează diverse materiale în domeniul informării și cercetării culturale. 

Contact rapid

Vila Albatros
Str. Plantelor, Nr. 8B, Buzău, România

0238 721 559
secretariat@ccam.ro

© Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Toate drepturile rezervate.